Om boken

Boken om Hjalmar Lundbohm finns nu att köpa i bokhandeln, eller direkt av författaren. Klicka på på denna länkså kan du läsa inledningen, prolog samt kapitel 1 i boken.

Hjalmar Lundbohm (1855-1926) som nyanställd platschef för LKAB i Luossajärvi, sommaren 1898. Foto: Okänd. 1898. Kiruna bildarkiv.

Biografin om Hjalmar Lundbohm bygger på den dr avhandling Hjalmar Lundbohm - En studie om ledarskap inom LKAB 1898-1921, vilken framlades i oktober 2015. Avhandlingen kan laddas ned här.

Den nu föreliggande populärvetenskapliga versionen har en bredare framställning med ett rikt bildmaterial, som inte kunde presenteras i den vetenskapliga avhandlingen. Dessutom kan en mer informell bild av personen Lundbohm tecknas, där privatlivet ges ett större utrymme.
Det rika bildmaterialet har i huvudsak hämtats från
Kiruna bildarkiv, Nordiska museets arkiv och från privata samlingar.

___________________
 

Bokprojektet har möjligtgjorts med ekonomiskt stöd från LKAB, Framtidsbanken Sparbanken Nord, Region Norrbotten, Stiftelsen Längmanska Kulturfonden samt NMV Group - Nybergs Mekaniska Verkstad AB.

______________

Denna biografi om Hjalmar Lundbohm (1855−1926) är berättelsen om en företagsledare och samhällsbyggare som i sitt arbete vägleddes på ett unikt sätt av sin humanistiska livssyn.

Tidigt etablerade han, genom sitt stora nätverk, konst och kultur såväl i LKAB:s gruvverksamhet som i det nya gruvsamhället Kiruna, 200 km ovan polcirkeln. Här blev folkbildning och vetenskapliga projekt viktiga byggstenar i skapandet av ”mönstersamhället”. Kiruna blev mötesplats för sin samtids främsta konstnärer, författare, arkitekter, vetenskapsmän och kulturpersonligheter, vilka alla på ett eller annat sätt satte sin prägel på samhällsbygget 

Som ledare verkade Lundbohm i en brytningstid där ett gammalt patriarkalt ledarskap successivt ersattes av ett nytt professionellt, där fackkunskap inom industrin kom att värderas mer än ett personligt socialt engagemang, likt det Lundbohm företrädde, vilket ledde till oundvikliga konfrontationer med både bolagsledning och fackföreningar.

Därför är biografin om Lundbohm inte enbart en berättelse om en enskild person, utan även en beskrivning av ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige präglat av nytänkande, teknikutveckling, klasskamp och parlamentarisk förändring.

 

Älven kultur förlag
ISBN-978-91-639-8477-8