Forum

På denna sida, Forum, kommer korta betraktelser, texter och bild, från boken att regelbundet presenteras. Du är välkommen att kommentera inläggen. Mötet med läsaren är det viktigaste för en berättelse, varmt välkommen med dina synpunkter.

2018

Julklappstips!

En julgåva till den historieintresserade.
Hjalmar Lundbohm – Ledare, samhällsbyggare och kulturmecenat.
Köp den med dedikation direkt av författaren. Pris 350 kronor.
Boken kan även skickas, då tillkommer fraktkostnad.

Beställ nu på denna länk Bokbeställning, få boken före julafton! Skicka beställningen via länken. Ange antal böcker, adress och telefon, så kontaktar vi dig.

Läs hela inlägget »
Etiketter: bokbeställning
Turné i det norliga rummet Turné i det norliga rummet

Fredagen den 23 november, så startar vi en liten miniturné i det nordliga rummet.

Författaren Åsa Larsson och jag kommer att samtala om bland annat Norrbotten, älvarna, skogarna, gruvorna, minoriteterna, disponenten och mycket mer, där biografin om Hjalmar Lundbohm kommer att ligga till grund för samtalet.

Turnén kommer att starta i Vittangi, med efterföljande platser; Erkheikki, Gällivare, Råneå. Piteå och Kalix.

Miniturnén är i huvudsak en del av folkbildningsprojektet som boken utgör stommen i. Friktionen med läsaren är en av drivkrafterna i det viktiga samtalet, som leder vidare i förståelsen av det nordliga rummet.
Så varmt välkommen till ett annorlunda möte, där samtalet och nyfikenheten formar berättelsen.
 

Läs hela inlägget »
Boken börjar säljas hod Kiruna Bokhandel Boken börjar säljas hod Kiruna Bokhandel

Under Kiruna Bokfestival mötte författaren Fatima Bremmer på stora scenen i fullsatt Folketshus. Samtalet handlade om Hjalmar Lundbohm och Ester Blenda Nordström, och deras möten.

Nästa framträdande blir under Eydvind 2018 bokdagarna i Boden. Men innan detta kommer preliminärt en liten miniturné att genomföras, där författarna Åsa Larsson och Curt Persson, skall samtala om det nordliga rummet med boken om Hjalmar Lundbohm som grund.

Läs hela inlägget »
Etiketter: boken presenteras

Så är då boken äntligen klar och provexemplar levererat från tryckeriet. En märklig känsla att få hålla i en bok, känna doften av trycksvärta och verkligen bläddra på riktigt i boken. När man har arbetat länge med boken, i det digitala formatet, känns det nästan som en helt annan bok när man får hålla den i sina händer och bläddra i den, sakta och förväntansfullt. Att boken kommer från tryck, är bara ett av många steg i bokens framställning.
Nu skall boken  i november skickas till Kiruna Bokhandel, för presentation och försäljning. Den skall även skickas till olika tidningar för recension, samt till Bokinfo och andra instanser så den kommer in till försäljning i olika forum. Har även hunnit med att ge ett antal intervjuer till olika media om boken, som kommer senare i oktober.
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: från tryckeriet
Hjalmar Lundbohm, andre person från höger, i Sjangeli sensommaren 1894. Foto: Okänd, Kiruna Bildarkiv. Hjalmar Lundbohm, andre person från höger, i Sjangeli sensommaren 1894. Foto: Okänd, Kiruna Bildarkiv.

Under juli månad 1894, återvände Lundbohm till Lappland. Denna gång reste han sjövägen via Trondheim - Bodø och vidare till de inre delarna av Ofotenfjorden, för att slutligen komma till Sjangeli koppar­fyn­dig­het. På platsen finns en kopparmalmsfyndiget, som var känd redan i slutet av 1600-talet. Här bröts periodvis kopparmalm för vidare transport till i första hand Vu­olosjoki hytta vid Kurravaara by.

Lundbohm hade i uppdrag att utföra en fältundersökning på platsen under en dryg månad, och som medhjäl­pare var geologen och vännen Walfrid Pettersson engagerad. Uppdragsgivare för hela undersök­ningen var ingenjör Alwin Jacobi, som sedan 1891 innehade större delen av inmut­ningen i Sjangelifyndigheten.

Jacobi hade tidigare bekostat en egen utredning för en alternativ sträckning till den nödvändiga järnvägsförbindelsen mellan Malmfälten och den norska isfria kusten. Den alternativa sträckningen hade Jacobi projekterat via Abiskodalen - Kamajokkdalen - Unna Allakas -Sjangeli ner till Skjomen och en hamnanläggning strax ut­anför Elvegård.

Detta alternativ var 13 km kortare och med betydligt lägre beräknade drifts­kostna­der än det som senare genomfördes. Med anledning av den ständigt aktu­ella frågan om anläg­gandet av järnväg från Malmberget till den norska kusten, var fyndigheten i Sjangeli högin­tressant.

Om Lundbohms unders­ökning kunnat påvisa att det fanns en större mängd brytvärd kopparmalm i området, hade detta givetvis på­verkat järnvägens alternativa sträckning och förmodligen sam­tidigt påskyndat beslut i frågan.

Läs hela inlägget »
Etiketter: sjangeli
Hjalmar Lundbohm färdas på Torneälven i en traditionell älvbåt påväg till arbetet i Luossajärvi, sommaren 1890. Foto: Okänd. Bildägare: Kiruna bildarkiv. Hjalmar Lundbohm färdas på Torneälven i en traditionell älvbåt påväg till arbetet i Luossajärvi, sommaren 1890. Foto: Okänd. Bildägare: Kiruna bildarkiv.

 
Hjalmar Lundbohm kom till det nordliga rummet första gången 1889, då han arbetade i apatitkommisisonen i Malmberget. Sommaren 1890 fortsatte arbetet i kommissionen och då kom Lundbohm för första gången till Luossajärvi för att undersöka Kiirunavaara och Luossavaara malmberg.

Färdvägen till de båda bergen var lång och besvärlig. Huvudleden till platsen gick från Gällivaare – Malmberget över Moskojärvi - Piilijärvi – Svappavaara, ned till Torne älv och Jukkasjärvi. Därefter med båt upp till Kurravaara, för att sedan begagna sig av den gamla stigen upp till Luossajärvi. Senare nyttjades även en västligare sträckning, där man följde Kalixälven upp till Homojokk, för att sedan följa den tidigare stakningen av den tänkta järnvägssträckan till Luossajärvi. Nackdelen med den västligare sträckningen var avsaknad av härbärgen för nattvila.

Läs hela inlägget »
Etiketter: det nordliga rummet